Razvoj podeželja – Ukrep 6.1

Jernej Starašinič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Jernej Starašinič je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2022. Na kmetiji bo povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Jernej, je usmerjena v ekološko pridelavo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje dve vrsti dopolnilnih dejavnost: turistična kmetija ter razsek in prodaja mesa na domu. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Z nakupom nove kmetijske mehanizacije bo povečal konkurenčnost kmetije. Jernej se bo na kmetiji tudi zaposlil.

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

–  gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečan obseg kmetije

– Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

– Zaposlitev na kmetiji.

© Copyright - Kmetija Trdič 2024